Gjermund Birkeli © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

Fakta om

Birkeli Hereford:

 

 

-  Etablert i 1988.

 

- Totalt 70 - 80 storfe.

 

- Ca 30 mordyr.

 

- Høster 130 dekar eng.

 

- Beiter ca 2000 dekar.

 

 

 

 

 

 

Livet på Ranchen

 

 

Øyene langs nordlandskysten har mere å by på en fiskevær og midnattsol.

Helt tilbake til Snorres kongesaga omtales Arnøyene som et sted med mye kveg. Både klima og landskap er veldig godt egnet for storfehold og ranchdrift.

Ranchdrift vil si en driftsform der jorden og kveget står i fokus, og produksjonen drives ekstensivt og i sammarbeid med naturen. Dyrene går stort sett ute hele året.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beiter utgjør en vesentlig del av forgrunnlaget. Gode beitedyr som utnytter grovfor godt, og som går rolig rundt på beitene er viktig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyr som går ute også om vinteren under riktig management gir rene og trivelige dyr. God dyrevelferd gir også bedre dyrehelse og skaper en trivelig hverdag for bonden.